Nowein Gaikendifo

Moderná edukácia v ošetrovateľstvePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
kolektiv autorůTáto monografia prispieva k rozšíreniu poznatkov z oblasti edukácie v ošetrovateľstve a podporuje zdravotníckych profesionálov v edukačných aktivitách zameraných na celkové zlepšenie kvality života pacientov, rodín a komunít s pozitívnym efektom na spokojnosť pacientov s ošetrovateľskou starostlivosťou. Vyzdvihuje edukáciu orientovanú na rešpektovanie a úctu k osobnosti každého jednotlivca, k jeho ľudskej dôstojnosti a spôsobilosti rozhodovať o sebe. V úsilí o komplexné a všeobecné spracovanie problematiky edukácie v ošetrovateľstve boli do publikácie zaradené tieto oblasti: vymedzenie témotvorných pojmov, edukačné teórie a modely, motivácia, posudzovanie, diagnostika, plánovanie, realizácia a hodnotenie edukačného procesu, edukácia na podporu zdravia, sociálne a multikultúrne aspekty edukácie, edukačné programy v komunite, procesuálne riadenie edukácie s využívaním mapy starostlivosti, ako aj možnosti edukácie prostredníctvom informačných technológií a zdrojov edukácie na internete....celý text


Martin Osveta 2010. Mobbing a bosing v povolaní sestry. Neváhajte a inpirujte sa mnostvom kníh v najobúbenejom internetovom kníhkupectve na Slovensku. Různé typy vypravěčů v příběhu. Táto monografia prispieva k rozíreniu poznatkov z oblasti edukácie v oetrovatestve a podporuje zdravotníckych profesionálov v edukaných aktivitách zameraných na celkové zlepenie kvality ivota pacientov rodín a komunít s pozitívnym efektom na spokojnos pacientov s oetrovateskou starostlivosou.


Moderná Edukácia V Ošetrovateľstve

Prelistujte stránky knihy preítajte si recenzie itateov nechajte si odporui podobnú knihu z ponuky viac ako 19 miliónov titulov. Johns Hopkins Nursing EvidenceBased Practice Model and Guidelines. Bazálna stimulácia v oetrovatestve. Moderná edukácia v oetrovatestve. Intervention with education and exercise reverse sthe metabolic syndrome in adults. Nejlepší malá auta 2020. Diplom lidských služeb. Jana Nemcová a kolektív autorov. Touto monografiou by sme chceli prispie k rozíreniu poznatkov z oblasti edukácie v oetrovatestve a podpori zdravotníckych profesionálov v edukaných aktivitách zameraných na celkové zlepenie kvality ivota pacientov rodín. 5 am klub ve španělštině.

Denver College ošetřovatelských recenzí.


databáze knih Moderná edukácia v ošetrovateľstve PDF. Knihy online cz kolektiv autorů.